24 January 2007

what's your cap on mediocrity?

this is a survey so i hope you guys can leave an answer here or at the blogboard sa left. curious lang ako kasi ako rin, tinatanong ko ito sa sarili ko lately:

what's your cap on mediocrity?

meaning, if people are asking you to do mediocre work, will you do it?

or, will you lower your standards to do mediocre work if asked/requested/required?

hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko riyan, e. so baka ma-contextualize niyo sa akin ito. let's say may kinalaman ito sa kabuhayan, livelihood o pinagkakakitaan mo... anesh? hindi naman ito "pera o puri" mode kasi wala ka namang isusukong bagay na ikawiwindang ng moralidad mo. ng values lang, or maybe work ethics or high standard of quality work. ganon. so ano'ng sagot?

sige na plis, need to hear you all.

No comments:

Post a Comment