12 June 2008

let me leave you now with a quote...

from one of my favorite musicals (because it's about making movies!), SUNSET BOULEVARD...


"i am big... it's the pictures that got small."


yun nah. amen. :) i heart glenn close.

[kung sinumang punyeta ang humiram ng cd ko nito, isoli na ngayon din! hudas!]

at para iyan sa mga makikitid ang utak na patuloy na tinatapon ng sanlibutan sa ating daan para matutunan natin na mas byuti tayong nilalang kesa sa kanila. hehe.

(up yours, fuckers!) pardon moi francais. (pangit niyo, puta!)

nyt! tune out for the weekend. this scribe needs vibe to write. at may shoot. :P

No comments:

Post a Comment