25 June 2008

LGBT Pride Month at UP Diliman

from our friends at Progay, UP Babaylan and the University Student Council:

Pagbati!

Mga kasama sa komunidad ng LGBT sa Pilipinas, inaanyayahan kayo
kasama ng inyong organisasyon na sanay makasama kayo sa isang Pride
March bilang pag-alala sa Stonewall Riots na naganap noong June 26-
28, 1969 na nagsilbing mitya ng pagbabago at pandaigdigang kilusan
nga mga LGBTs sa iba't ibang panig ng mundo.

Ang tema ng gaganapin na pride march ay "Pride and UP: isang daan
taong kasaysayan ng pagtatanghal ng dangal" ito po ay gaganapin sa
June 27, 2008, at ang kitaan para sa martsa ay Vinzons Hall ng
10:00, masusunduan po ito ng isang forum mula 1-5pm at cultural
night ng 6pm. Ito pong pride march na ito ay isinusulong ng Gender
Committee ng University Student Council na sinusuportahan ng lahat
ng gender advocates sa loob ng pamantasan.

Naway makasama tayong lahat.

Marlon T. Lacsamana
ProGAY UP Diliman

Visit our website
http://progayphilippines.blogspot.com

Progay Philippines is a service and advocacy organization that provides counseling, training and education assistance to marginalized gay, lesbian, transgender and bisexual Filipinos.

Mailing address:
35 Scout Delgado Street,
Barangay Laging Handa,
Quezon City
1103 Philippines

Telephone: (632) 3743451
Mobile: 0928 7571119

Email: progay@yahoo.com, progay@gmail.com


Hello to everyone!:) Here is the calendar for the UP Diliman Pride Week:

June 25

LGBT Film Showing 1-4pm CAL AVR


June 27

UP Pride March 10am ACADEMIC OVAL (Start at Vinzons Hall)

UP LGBT Forum:Issues surrounding the LGBT Community of today
1-6pm Claro M. Recto Hall, FC

LGBT Cultural Night 6PM onwards, tentatively in Front of Faculty Area beside Pi Omicron tambayan


UP LGBT FORUM: Issues Surrounding the LGBT Community of Today

One of the events in the PRIDE WEEK is the LGBT FORUM. This forum aims to be a venue for information sharing and dissemination. It also aims to educate the attendees most importantly those who do not belong to the LGBT community about the lives of the LGBT individuals. The forum will tackle subjects about the different issues concerning the LGBT Community of today. The forum aims to answer some of these timely questions - Are the issues challenging the LGBT people of yesterday still challenges the LGBT people of today? Or the issues the community faces now are new? What changes do the LGBT community of the country went through thru time?

With the help of our respected speakers, we will all try to discover and understand the world of LGBT communities.

Venue: PH 400 (Claro M. Recto Hall in the Faculty Center)
Time: 1-5PM

Speakers and Topics:

Percival Cendana on LGBT in Leadership and Mass movement

Eva Callueng on Lesbianism

Paolo Fontanes on Transgender rights and other related transgender issues

Jonas Bagas on Anti Discrimination Bill

No comments:

Post a Comment